Podstawowym celem i zakresem działalności Cechu jest:

 • prowadzenie działalności gospodarczej i informacyjnej - udzielamy informacji o usługach świadczonych przez członków i ich możliwościach produkcyjnych
 • przedstawianie właściwym organom terenowym administracji państwowej wniosków dotyczących zadań rzemiosła
 • badanie i ocena warunków pracy na teranie działania Cechu
 • udzielanie pomocy i wsparcia w rozwijaniu postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle
 • otaczanie opieką członków pracujących nad usprawnieniem technicznym i wprowadzeniem innowacji do działalności
 • reprezentowanie środowiska rzemieślniczego w organach kolegialnych oraz organizacjach społeczno-zawodowych
 • wspieranie uruchamiania zakładów rzemieślniczych
 • współpraca z władzami oświatowymi w procesie dokształcania uczniów rzemieślniczych w ośrodkach szkolenia zawodowego i na kursach
 • delegowanie przedstawicieli Cechu do organów kolegialnych oraz do organizacji społeczno-zawodowych
 • działanie na rzecz młodzieży szkolnej, propagujemy zawody rzemieślnicze wśród absolwentów szkół podstawowych, udzielanie informacji dotyczących wykonywania rzemiosła
 • uczestnictwo w zawieraniu umów o naukę zawodu i przyuczenia do zawodu, nadzorowanie przebiegu nauki, mediujemy w sporach między mistrzami, a uczniami.