CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW

W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

ul. Henryka Sienkiewicza 63, 27 - 400 Ostrowiec Świętokrzyski

NIP: 661 - 16 - 65 - 973, Regon: 000757223, KRS: 0000322353

Rachunekj bankowy:

Bank Spółdzielczy w Ostrowcu Świętokrzyskim

numer rachunku bankowego: 18 8507 0004 2001 0000 0358 0001

  • Biuro

tel. kom. +48 662 213 028

e-mail: cechostrowiec@gmail.com