Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców jest społeczno - zawodową i gospodarczą organizacją, działającą na rzecz utrzymania więzi środowiskowych, podstaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej. Reprezentuje interesy rzemieślników wobec organów administracji i sądów.

Obecnie zrzesza ponad 150 rzemieślników i przedsiębiorców z terenu Powiatu Ostrowieckiego. Organizuje działalność socjalną, kulturalną i oświatową dla członków, pracowników Cechu oraz uczniów.

Jedną z podstawowych funkcji Cechu jest wspieranie członków przez udzielanie porad, informacji oraz podejmowanie interwencji.

Uczestnictwo w Cechu jest dobrowolne.

Jego członkami mogą zostać rzemieślnicy oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność, również osoba, która przepracowała co najmniej 15 lat i zaprzestała prowadzenia działalności.