Historia Cechu w Ostrowcu to ponad 250 lat działalności.

Początki rzemiosła w Ostrowcu Świętokrzyskim datowane są już na rok 1597 i związane są z powstaniem nowego miasta na terenie puszczy ostrowieckiej, w miejscu, gdzie przebiegały szlaki handlowe prowadzące do okolicznych miejscowości.

W roku 1762 Księżna Konstancja z Denhoffów Sanguszkowa wydała przywilej, który stał się podstawą dla utworzenia Cechu Rzemiosł Różnych. Rzemieślnicy różnych specjalności wspólnie korzystali z ochrony, jaką ów przywilej zapewniał. Dzięki temu mogli dbać o wysokie standardy wykonania, oraz dbać o należyte kształcenie czeladników.