Spotkanie rzemiosła województwa świętokrzyskiego z Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Olgą Semeniuk

Z inicjatywy Ministerstwa Rozwoju oraz Związku Rzemiosła Polskiego  w dniu 22 stycznia br.,           w Sandomierzu , odbyło się  spotkanie z  Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Olgą Semeniuk.

Współorganizatorami wydarzenia byli:  Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach oraz Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Sandomierzu.

W spotkaniu udział wzięli:

- Marcin Marzec - Burmistrz Miasta Sandomierz,

- Marcin Piwnik - Starosta Sandomierski,

-  dr Janusz Suszyna - Naczelnik Wydziału Oświaty Starostwa Powiatowego w Sandomierzu.

- Magdalena Gdowska - Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie,

- przedstawiciele współorganizatorów oraz Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Opatowie i Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców "Inicjatywa" z Ożarowa.

Problematyka:

- przygotowanie zawodowe w rzemiośle i jego organizacja,

- promocja rzemiosła i szkolnictwa branżowego,

- współpraca z władzami samorządowymi oraz instytucjami rynku pracy,

- warunki gospodarcze funkcjonowania firm rzemieślniczych,

- instrumenty wsparcia rzemiosła oraz realizacji zadań w obszarze oświaty zawodowej.

 Liczymy na dalszą współpracę z Ministerstwem Rozwoju.