Spotkanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

We wtorek, 27 września br.,
w ramach umowy o wzajemnej promocji  pomiędzy Starostwem Ostrowieckim
a ostrowieckim Cechem Rzemieślników
i Przedsiębiorców, odbyła się konferencja tematyczna dotycząca gospodarki energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w odniesieniu do działalności prowadzonej przez członków Cechu.

Jak dowiedzieli się uczestnicy spotkania wachlarz zadań objętych programem dofinansowania jest bardzo szeroki, od usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
z obiektów gospodarczych, przedsięwzięć proekologicznych służących ograniczaniu emisji, zużyciu wody, redukcji wytwarzania odpadów, poprzez termomodernizację budynków, wymianę instalacji c.o., po zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, np. kolektorów słonecznych, pomp cieplnych instalacji fotowoltaicznych.