Spotkanie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Jak dowiedzieli się uczestnicy spotkania wachlarz zadań objętych programem dofinansowania jest bardzo szeroki, od usuwania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest
z obiektów gospodarczych, przedsięwzięć proekologicznych służących ograniczaniu emisji, zużyciu wody, redukcji wytwarzania odpadów, poprzez termomodernizację budynków, wymianę instalacji c.o., po zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, np. kolektorów słonecznych, pomp cieplnych instalacji fotowoltaicznych.