Walne Zgromadzenie Członków Cechu

Starszym Cechu na kolejne cztery lata jednogłośnie został wybrany Marcin Jabłoński. Skład Zarzadu uzupełnili: Dariusz Wierzbiński- I Podstarszy Cechu, Andrzej Pietrzykowski - II Podstarszy Cechu, Marek Giemza - Sekretarz, Grażyna Renduda - Skarbnik oraz Członkowie Zarządu: Jolanta Śliwka, Marek Skrzypczak, Mariusz Pasternak i Piotr Borek.