W skład Zarządu Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w kadencji 2020 - 2024 wchodzą:

 • Dariusz Wierzbiński - Starszy Cechu
 • Andrzej Pietrzykowski - I Podstarszy Cechu
 • Marek Giemza - II Podstarszy Cechu
 • Jolanta Śliwka - Sekretarz
 • Grażyna Renduda - Skarbnik
 • Marcin Jabłoński - Członek Zarządu
 • Piotr Borek - Członek Zarządu
 • Krzysztof Majewski - Członek Zarządu
 • Rafał Zaremba - Członek Zarządu

 

W skład Komisji Rewizyjnej Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w kadencji 2020 - 2024 wchodzą:

 • Michał Borcuch - Przewodniczący Komisji
 • Wojciech Jabłoński - Zastępca Przewodniczącego Komisji
 • Artur Rybak - Członek Komisji