W skład Zarządu Cechu wchodzą:

  • Marcin Jabłoński - Starszy Cechu
  • Dariusz Wierzbiński - I Podstarszy
  • Andrzej Pietrzykowski - II Podstarszy
  • Marek Giemza - sekretarz
  • Grażyna Renduda - skarbnik
  • Jolanta Śliwka - członek zarządu
  • Marek Skrzypczak - członek zarządu
  • Mariusz Pasternak - członek zarządu
  • Piotr Borek - członek zarządu